Thumb d44e5dd02a9f5da75baeec0139d1fc5829999721
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Astrid Meelberg-Oudenhuijsen

Ik collecteer omdat:

Nadat mijn man een hersenbloeding en 2 herseninfarcten heeft gekregen had ik heel veel aan de Hersenstichting.
Ze geven informatie voor en over de patiënten met een NAH.
Door middel van deze collecte hoop ik dat de Hersenstichting nog meer kunnen gaan betekenen voor andere mensen die met deze gebeurtenis te maken krijgen.

Daarom ga ik collecteren...helpen jullie mee.
Dit kan doormiddel van geld te storten / ook te gaan collecteren.

Alvast bedankt namens alle mensen die hier mee te maken krijgen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld