Thumb 24394160f07774ec38a642701cb7d931f9a968ca
659bfe1fdcbf12503d5de925068fabfc23be356d

Erik Beerthuizen

Ik collecteer omdat:

ik een bijdrage wil leveren aan een wereld zonder MS. De motivatie om digitaal te gaan collecteren ligt in het simpele feit dat in de collecte week het donker en vaak koud is en dat er weinig mensen zijn die dan de deur nog open doen.. Iedereen kan het en de smoes van ik heb geen los geld komt hierbij ook te vervallen..
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld