Thumb f81c6c5a1de17262a90aa81a829c3ff10ded3c55
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Joyce van Eijndhoven

Ik collecteer omdat:

31 juli 2019 kreeg ik de diagnose ms na maanden vage klachten, onbegrip, frustratie en het gevoel dat ik gek werd. Ik ben nu bijna een jaar verder ik vind het belangrijk dat er meer onderzoek komt en misschien ooit een oplossing.

Tikkie
74

donaties

€ 648

ingezameld