Thumb 6c51abde975157a3c8f5b697bc5b171d8d88c318
Qr
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Maaike Meijer

Ik collecteer omdat:

een leven met MS, een leven vol onzekerheid is. De diagnose gooit je leven compleet overhoop.

Over het ontstaan en de behandeling van MS is nog veel onbekend. Onderzoek is zo belangrijk!

Doneer jij ook?!

Tikkie
56

donaties

€ 307

ingezameld