Thumb 56ae4ac6fa79bb0336dabb56349dbbb8f0eec12d
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Maaike Meijer

Ik collecteer omdat:

onderzoek naar deze ziekte onwijs belangrijk is!! Volgende week is de collecteweek en loop ik als collectant langs de deur. Heb je de collectant gemist of wil je digitaal doneren? Dat kan via mijn digitale collectebus! Steun het MSfonds!

Tikkie
53

donaties

€ 282

ingezameld