Thumb a39aafc0f905a88d8eef8f719cc319decb2315f1
Qr
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Marrit Bakker-Tybout

Ik collecteer omdat:

Ik zelf MS heb en graag zoveel mogelijk geld wil ophalen voor dit goede doel om nog meer en beter onderzoek te kunnen doen naar een mogelijk medicijn om deze ziekte te genezen!

Tikkie
4

donaties

€ 17

ingezameld