Thumb 6e78a5181befa3f582f7a855b910d6c9bb960d27
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Remco Schampers

Ik collecteer omdat:

Er nog zoveel onduidelijk is over MS. Ondanks dat we naar de maan kunnen, er auto's door de ruimte vliegen, kindjes met een hartafwijking voor de geboorte al worden geholpen enz. enz., weten we nog steeds niet de oorzaak van MS. Zonder oorzaak geen genezing of oplossing en daar is zoals altijd veel geld voor nodig, daarom is iedere € welkom!

Tikkie
128

donaties

€ 2.502

ingezameld