Thumb 974ddc46c2c3703e194a459b5bae24af98cf81b0
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Sandra Klaasen van Esseveld

Ik collecteer omdat:

Mijn man heeft MS sinds zijn 27ste .
Hij is nu 46 en volledig afhankelijk van mij familie en vrienden.
Door de MS verlamd vanaf de nek.

Tikkie
61

donaties

€ 455

ingezameld