Thumb b0b515e68da1d13b88847e3a482e634d0be41a08
659bfe1fdcbf12503d5de925068fabfc23be356d

Simone de Schepper

Ik collecteer omdat:

het MS-collecteweek is en ik sinds 2015 MS heb. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan hoe MS ontstaat en naar nieuwe behandelmethoden. Hier is veel geld voor nodig om de toekomstverwachtingen voor mensen met MS te verbeteren.

Wil je weten hoe mijn leven met MS eruit ziet? Ik heb de afgelopen jaren 400 blogs geschreven op www.eigenwijsmetms.nl

Tikkie
101

donaties

€ 1.137

ingezameld