Thumb 0c4b7b41bde052f3debc007b38932d4608bab7b5
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Simone de Schepper

Ik collecteer omdat:

Ik al 4 jaar MS heb en hoopvol ben, dat er in de toekomst een geneesmiddel komt dat MS kan genezen. Zeker na het mooie nieuwsbericht deze week, dat ze er achter zijn gekomen welk gen er voor het ontstaan van MS verantwoordelijk is. Alleen is er voor verder onderzoek veel geld nodig. Deze week is het MS collecteweek. Langs de deuren gaan lukt mij niet, maar hoop met deze digitale collectebus ook een bijdrage te leveren.

Tikkie
58

donaties

€ 751

ingezameld