Thumb dd1572aaa04d729b7cedb5297eb6970794fb0153
Qr
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Tjerk Letzer

Ik collecteer omdat:

ikzelf MS heb en graag zou willen dat er een écht medicijn gevonden wordt...

Tikkie
114

donaties

€ 1.000

ingezameld