Thumb 4b44325f0855426fc276f429f275232573e15401
07e2df137caf3bb26e7fe6fe49877ae12ef8b911

Vording Schoen- & Voetservice

Ik collecteer omdat:

Helaas weten wij uit eigen ervaring dat MS een rotziekte is. Daarom geven wij al onze fooien aan het MS fonds, zodat er door onderzoek hopelijk snel een doorbraak komt in de behandeling van MS patiënten. Als bedrijf proberen wij en onze klanten zo een steentje bij te dragen, uw fooien worden dus goed besteed! Ook kunt u natuurlijk zelf via deze online collectebus doneren aan het MS fonds. Denkt u “bijna niemand doneert hier”, omdat de teller laag staat? Dat komt omdat de bus onlangs geleegd is.

Tikkie
5

donaties

€ 95

ingezameld